Žákovská rada

Žákovská rada naší školy je důležitým činitelem pro úspěšný a kvalitní průběh výchovně vzdělávacího procesu žáků. Základním a prvořadým zájmem žákovské rady je prohloubení a posílení vzájemné kooperace mezi žáky prvního a druhého stupně, mapování problémů ve škole a spolupráce s vedením školy a s třídními učiteli. Rádi bychom se zaměřili také více na podporu třídní samosprávy a rozvoj týmové spolupráce. V žákovském parlamentu pracují zvolení zástupci třídy každé od pátého do devátého ročníku.  Zde se v praxi uskutečňuje interakce mezi „malými a velkými“. Mladší žáci  dostávají prostor k vyjádření svých názorů a návrhů, připomínek či dotazů, ve stejné míře, jako jejich starší spolužáci. Pravidelné schůzky vybraných zástupců jednotlivých tříd  probíhají standardně  dle pokynů a svou činnost  žákovská rada prezentuje v prostorách školy, příležitostně v místním tisku a na web. stránkách naší základní školy.

Členové žákovské rady také napomáhají i při akcích školy. Například při zápisu prvňáčků, nebo při organizování Dnu Země a další. Akce žákovské rady jsou vždy cíleně koncipovány tak, aby se mohly zúčastnit všechny děti naší školy. K vydařeným a oblíbeným již tradičně patří Mikuláš, Vánoční pošta, Valentýn, Masopust. Novinkou byl v programu žákovské rady v letošním roce „ Halloween“, který se setkal s úspěšným ohlasem.

Členové žákovské rady pro školní rok 2015/2016:

Třída Studenti
5.A. Lucie Cinádrová; Filip Kunc
5.B. Anna Fialová; Anna Zemanová
6.A. Amélie Bajčíková; Lucie Machová
7.A. Viktorie Markovcová; Jonáš Kůs
7.B. Matěj Novák; Dan Ďurian
8.A. Valentýna Romanová; Josef Šnajdr
9.A. Berenika Šlosková; Klára Stuchlíková
9.B. Matěj Janda; Jan Uhlíř

Dva žáci žákovského parlamentu také zastuují naší školu ve studentské radě města Prachatice