Aktuality

51f165d33c9d80401600007b_budik.png
7.10.2016
Administrátor

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 zahájila dne 4.10. 2016 oslavy 50. výročí otevření pavilonové části školy výstavou v Zimní zahradě městského úřadu. Vernisáž byla provázena kulturním vystoupením žáků školy a proslovy pana starosty Ing. Martina Malého, ředitelky školy Mgr. Lenky Králové a paní Jiřiny Dolejškové. Hosté obdrželi upomínkové dárky vytvořené k tomuto výročí kalendář s  dětskými výtvarnými pracemi a keramickou sovičku. Školu čeká ještě společenský večer v Národním domě a den otevřených dveří. Oslavy tohoto významného  výročí spojuje výstižný název  „Padesát odstínů Zlaté“. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žákovské rada má naplánováno pro školní rok 2016/2017 pokračovat ve své práci, aktivitách, programech a projektech, které se již staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacích programů a cílů naší školy. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png 51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.9.2016
Administrátor

Žáci 3.A – budoucí záchranáři a pomocníci v integrovaném systému 1.pomoci. Děkujeme organizátorům za úžasné dopoledne! … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
14.9.2016
Administrátor

V letošním školním roce byl opět zahájen provoz kolárny pro žáky 5. ročníků a druhého stupně. Žáci, kteří chtějí této možnosti využívat, musí dodržovat provozní řád, který je umístěn na dveřích kolárny.

51f167354aa9d32911000043_line.png

Žáci prvního stupně, kteří skládali zkoušky Cambridge Exams, se sešli 13. 9. 2016 na předávání certifikátů s výsledky zkoušek. Toto mezinárodní osvědčení ukazuje, jaké úrovně dosáhli v jednotlivých kategoriích – čtení a psaní, poslech a mluvení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.9.2016
Administrátor

Slunečný den, příprava převleků a nervozita. Tyto skutečnosti provázely vystoupení osmi děvčat ze 4. B na Podzimních slavnostech v Prachaticích. V komponovaném pořadu „Loučení s létem“ se děvčata přesunula pomocí tanečku a básniček o létu do pochmurného září. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
5.9.2016
Administrátor

Nový školní rok jsme zahájili opět sportem. Tradičního  Běhu ke zdraví se 2.září 2016 dopoledne zúčastnilo 625 dětí a žáků z mateřských a základních škol v Prachaticích. Poděkování za pomoc a spolupráci při uskutečnění celého sportovního dne patří všem pracovníkům  Domu dětí a mládeže Prachatice, současným i bývalým kolegům a žákům  IX. A a VII. B ZŠ Zlatá stezka.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Přihlášku naleznete zde: prihlaska_nabozenstvi.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

1. září přivítala naše škola opět po roce nové prvňáčky. V obou prvních třídách zasedly děti plné očekávání, doprovázené rodiči, prarodiči, sourozenci… V 1. A přivítala nové žáčky paní učitelka Jana Mühlsteinová a třídní maskot Kuřátko Čenda a v 1. B paní učitelka Kamila Strejčková a Večerníček. V obou třídách panovala veselá atmosféra, děti si odnesly dárečky od sponzorů a osobně je přišel pozdravit a do školy přivítat i starosta našeho města Ing. Martin Malý za doprovodu paní ředitelky Mgr. Lenky Králové. Od pana starosty dostaly děti také drobné dárečky a do třídy dřevěné Člověče, nezlob se. Teď už se těšíme na všechna společná dobrodružství a vše nové, co se během první třídy naučíme. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png