Poplatky ŠD a kroužků za II. pololetí

Školní družina leden – červen 2017 – 720,- Kč, pouze ranní družina 360,- Kč. Uhradit prosím přes školní pokladnu do 20.2.2017.

Kroužky II. pololetí šk. r. 2016/2017 – 300,- Kč,  za každý další + 150,- Kč.

Mgr. Lenka Králová
ředitelka základní školy