Úplata školní družiny

Informace o úplatách za školní družinu najdete zde: uplata_2017.pdf

 

Platba za školní družinu za období leden – červen 2018 – 720 Kč. Platba přes školní pokladnu do 20.2.2018.