Platba přes účet

Vážení rodiče, připravili jsme pro vás informace, týkající se úhrady stravování vašich dětí.

Bezhotovostní převod

1) Česká spořitelna: při zřizování trvalého příkazu ve spořitelně nahlásíte naše číslo sběrného účtu, tj.0100211091. Termín transakce je k 22. dni v měsíci.

2) Ostatní peněžní ústavy:

  1. inkaso
  2. trvalý příkaz

Inkaso: zadat ve svém peněžním ústavu souhlas k inkasu ve prospěch čísla sběrného účtu 0100211091/0800. Přeplatky u tohoto platebního způsobu vznikají pouze v měsíci červnu a budou vráceny na váš účet v měsíci červenci.

Trvalý příkaz: zřídit platbu – trvalý příkaz, číslo našeho účtu je 159217957/0600, variabilní číslo 9

Výše požadované zálohy:
žáci 7 -10let 462 Kč
žáci 11-14 let 528 Kč
žáci nad 15 let 616 Kč

První zálohu je nutné zřídit k 20.8.2017 a poslední zálohu k 20.5.2018. Při zřizování trvalého příkazu požádejte o přerušení platby na červen a červenec. Nevýhodou trvalého příkazu jsou vznikající přeplatky, které vracíme na účet 2x ročně. (leden, červenec)

Berte prosím na vědomí, že při platbě účtem jsou obědy přihlášeny automaticky již od prvního varného dne v měsíci!

Obědy můžete odhlašovat nejpozději do 7.30 hodin téhož dne.

K dispozici odhlašování máte další možnosti:

  • využití internetu
  • odhlašování na boxu ve školní jídelně.

Tyto dvě varianty jsou ale nastaveny s volbou nebo změnou druhu jídla s dvoudenním předstihem. (normování a následné objednávání zboží)

Výdej obědů strávníkům se provádí čipem v hodnotě 115,- Kč (záloha vratná), pokud nebude čip mechanicky poškozen. Po ukončení docházky je nutné vrátit čip za zpětnou úhradu nejpozději do 2 měsíců.

Rodičům nových žáků bude v kanceláři ŠJ přiděleno přístupové heslo na volbu stravy přes internet, vyplní přihlašovací údaje a koupí čip na výdej stravy.

Výdej oběda do jídlonosiče pro nemocné dítě v první den neplánované nepřítomnosti je od 11.00 – 11.30 hodin.

Prosíme o dodržování výdejní doby.

Veškeré změny, týkající se účtů je nutno okamžitě nahlásit do kanceláře ŠJ (ukončení docházky na stravování, stěhování, přechod na jinou školu a podobně).

Telefon: 388311438