Stravování v době nemoci

Stravování ve školní jídelně se řídí zákonem č.561/2004 Sb. a vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování.

Na základě vyhlášky č.107/2005 Sb. o školním stravování jsou stanoveny finanční normativy. Žáci se dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

Žák má nárok na dotovanou školní stravu pouze během pobytu ve škole, eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Výdej stravy do jídlonosiče se vydává pouze  od 11.00 – do 11.30 hodin. Žák nemá nárok na dotovanou stravu od 2.dne nemoci.

Rodič – zákonný zástupce má povinnost další přihlášené obědy během nepřítomnosti žáka odhlásit. Pokud tak neučiní, oběd neodhlásí a školní jídelnapro žáka oběd uvaří, pak rodič – zákonný zástupce je povinen uhradit finanční rozdíl do celkové ceny oběda, ale bez ziskové přirážky 1,- Kč tj. do 60,- Kč.

Dotovaná strava v přítomnosti žáka ve škole
žák 7 – 10 let cena dotovaného oběda 21 Kč
žák 11- 14 let cena dotovaného oběda 24 Kč
žák 15 a více let cena dotovaného oběda 28 Kč
zaměstnanec 26 Kč
Finanční doplatek při neodhlášení oběda
žák 7 – 10 let 39 Kč za 1 oběd
žák 11 – 14 let 36 Kč za 1 oběd
žák nad 15 let 32 Kč za 1 oběd
Výživové normativy:
1. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.6dkg/mleté 0.5dkg
2. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.7dkg/mleté 0.6dkg
3. kategorie porce masa v syrovém stavu 0.8dkg/mleté 0.7dkg

Zaměstnanec nemá nárok na dotovanou stravu, pokud neodpracuje alespoň 3 hodiny denně. V opačném případě, pokud nesplní danou podmínku, nemá nárok na dotovanou stravu a tudíž uhradí doplatek do celkové částky oběda ,tj do 60,- Kč /nezapočítáváme ziskovou přirážku 1,- Kč.

Zaměstnanec hradí pouze finanční normativ potravin – 28,- Kč.

Pro cizí strávníky!

Cizí strávníci se mohou stravovat ve školní jídelně v době od 11.00 – do 11.30 hodin. Výdej oběda do jídlonosičů je rovněž od 11.00 – 11.30 hodin.