Volba povolání

Pomoc při profesionální orientaci Kdo a co může pomoci při volbě povolání – Základní škola

 • předmět Výchova k volbě povolání
  (vyučován během 8. a 9. ročníku v rámci rodinné výchovy, občanské výchovy, pracovních činností a v samostatných blocích vedených výchovným poradcem)

Plán výchova k volbě povolání-k nahlédnutí zde

 • besedy a konzultace s výchovným poradcem
  (8. r. – profesionální orientace a systém vzdělávání, 9. r. – síť středních škol, přijímací řízení)
 • pravidelné akce
  – návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce (8. r. a 9. r.)
  – návštěva výstav Vzdělávání a řemeslo, Trh pracovních a studijních příležitostí (9. r.)
  – exkurze do středních škol a odborných učilišť (9. r.)
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru
 • práce s programy na PC
  – Průvodce světem povolání
  – Kam na školu
  určeno rodičům i žákům

Úřad práce, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

 • informace
  – o síti škol
  – o možnostech uplatnění absolventů v praxi
  – o situaci na trhu práce
 • charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání
 • individuální poradenství pro žáky i rodiče
 • počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na volbu povolání
 • odborné publikace

 

Pedagogicko-psychologická poradna

 • pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho zaměření, vhodného typu školy
Kdo poskytuje základní informace?Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Výchovný poradce: Mgr. Ondřej Lehký

E-mail: lehkyo@seznam.cz

Konzultační hodiny: Čt 13.40 – 14.25 h (jiný termín po předchozí domluvě) Úřad práce v Prachaticích – Informační a poradenské středisko 

Poradkyně pro volbu povolání: PhDr. Pavlína Váchová
Tel: 950 153 322
E-mail: pavlina.vachova@pt.mpsv.cz

Konzultační hodiny:

Po, St: 8:00 – 17:00

Út, Čt, Pá: 8:00 – 13:00

 

Pedagogicko-psychologická poradna Prachatice

Sociální pracovnice Erika Klementová
Tel.: 388313519, 777897109

E-mail: erika.klementova@pppcb.cz

Seznam všech poraden na www.ippp.cz

 

Výchovní poradci středních škol

Kontakty uvedeny v periodických informačních publikacích.

Zprostředkuje i výchovný poradce.

 

Kde získat konkrétní informace o školách a oborech?Každoročně obnovované publikace (K dispozici v ZŠ, IPS)Vybíráme střední školu I. – Praha a střední ČechyVybíráme střední školu II. – Čechy bez Středočeského kraje a PrahyKam na školu? – Střední školy v České republice (K dispozici i na CD)Atlas školství – přehled středních škol a vybraných školských zařízení.
(Díly rozděleny podle krajů).Informační publikace a letáky středních škol (K dispozici v ZŠ,  na informačních akcích)Prezentace středních škol

 • listopad: Trh pracovních a studijních příležitostí – Prachatice 
 • listopad: Vzdělání a řemeslo – České Budějovice

Informační základna na internetu (možnost přístupu na ZŠ)

Metodika výběru povolání – informace ze světa práce

 

Průvodce světem práce – přístup na počítačích ZŠ
Integrovaný systém typových pozic – www.istp.cz
Profesiogramy – www.gwo.cz, www.infoabsolvent.cz

Prezentace středních škol

Instituce a úřady,  Vzdělávací instituce,  Střední školy

 

Ukázky přijímacích zkoušek, testy k volbě povolání

 

Obsah výuky volby povolání

www.startnatrhprace.cz  ssz.mpsv.cz/up/cv

www.volny.cz   – průvodce světem povolání

Další kontakty u výchovného poradce.

 

Jaké jsou možnosti volby?Přehled středních škol:

Pro žáky končící povinnou školní docházku na ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 4 roky maturita
Střední odborné školy 4 roky maturita
Střední odborné školy 2, 3 roky závěrečné vysvědčení
Konzervatoře 4-6 let absolutorium a maturita
Střední odborná učiliště 3 roky výuční list
Střední odborná učiliště 4 roky maturita
Speciální školy:
Speciální gymnázia obvykle prodloužena dle typu školy
SOŠ, SOU obvykle prodloužena dle typu školy
Učiliště 2 roky výuční list
Odborné učiliště 2, 3 roky výuční list
Praktické školy 3 roky závěrečné vysvědčení
Praktické školy 1, 2 roky vysvědčení
Pro žáky končící 5. třídu ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 8 let maturita
Konzervatoře (taneční obor) 8 let absolutorium a maturita
Pro žáky končící 7. třídu ZŠ
typ školy délka studia zakončení studia
Gymnázia 6 let maturita

Přehled se týká škol státních, soukromých i církevních.

Jaká jsou pravidla přijímacího řízení?Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – §59 – §64
Poslední změny: zákon č. 242/2008 Sb., zákon č. 243/2008 Sb.Vyhláška 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Novela vyhlášky – vyhláška č. 394/2008 Sb.Každoroční upřesnění termínů přijímacího řízení – pedagogicko-organizační směrnice ministerstva školství, mládeže a tělovýchovyK dispozici u výchovného poradce nebo na www.msmt.cz