51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.6.2016
Administrátor

V rámci svého svátku si žáci 3. A zkusili roli učitele – před tabulí se jich během matematiky a českého jazyka vystřídalo hned 23. Mezi sebou si zopakovali příklady na násobení, dělení a dále procvičili určování základních skladebních dvojic. Nutno podotknout, že někteří žáci se do role učitele vžili opravdu dokonale.

Výuku prvouky a čtení jsme si pro změnu zpestřili učením venku. Zvládli jsme čtení s porozuměním a v pracovních listech jsme tedy správně doplnili cvičení týkající se lučních květin a hmyzu, v přírodě poměrně aktuálních témat. Žáci během výuky venku spolupracovali ve skupinkách.

Nechyběla ani pohybová chvilka na hřišti a sladká odměna v podobě ovocného želé.

 za 3. A Tesárková Magda