51f165d33c9d80401600007b_budik.png
1.7.2016
Administrátor

Poslední školní dny na ZŠ Zlatá stezka 240 opět   obohatil  projekt žákovské rady. Děti se netradiční formou rozloučily se školou. Byly připraveny soutěže na prověření postřehu, zručnosti a dalších dovedností.  Žáci prvního i druhého stupně mohli navštívit „ Vodní cestu či  slepý slalom“. Dále  pexeso s legem školy, pantomimu a další. Všichni si „ Hravou školu“ užili a také byli všichni odměněni malou sladkostí.

Už dnes se těšíme na další akce z  programů žákovské rady školy.

Mgr. Jana Kovářová
garant žákovské rady