Hlavní stránka > Nezařazené > Plán aktivit žákovské rady pro školní rok 2016/2017
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
27.9.2016
Administrátor

Žákovské rada má naplánováno pro školní rok 2016/2017 pokračovat ve své práci, aktivitách, programech a projektech, které se již staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacích programů a cílů naší školy.

V žákovském parlamentu pracují zvolení zástupci každé třídy od pátého do devátého ročníku. V průběžných intervalech také probíhají informační schůzky se zástupci naší školy ve Studentské radě města Prachatice. Na úspěšné projekty bychom rádi navázali. Z tradičních programů: Mikuláš, Vánoční aktivity/ dílny, soutěž/, Vánoční pošta, Zápis do prvních tříd, Valentýnská pošta, Masopust, Den Země, „ Halloween na Stezce“.

Připraveny jsou i některé nové aktivity. Plánované projekty budou v letošním roce tematicky zaměřeny k připomenutí výročí založení naší školy. Pravidelné schůzky vybraných zástupců jednotlivých tříd budou probíhat standardně dle pokynů a svou činnost by žákovská rada chtěla prezentovat v prostorách školy, na web. stránkách naší základní školy , a také jako vhodnou formu prezentace školy v místním tisku.

Mgr. Jana Kovářová
garant žákovské rady

obrazek1