51f165d33c9d80401600007b_budik.png
1.9.2016
Administrátor

ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 vstoupila v druhém pololetí do zkušebního provozu online programu „Školní online pokladna“, který je součástí databázového systému „Školní program“. Plné nasazení se spustí od května 2016.

Tento online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (např. kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy (bankovním převodem nebo zdarma na bankovní pobočce GE Money v Prachaticích) a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Návod k registraci pro rodiče je již předáván třídními učiteli, případně ho naleznete v příloze.

Rodič má vždy online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb. Zálohy se nezapočítávají do hospodářského výsledku školy.

Údaje k registraci:
ID školy je 70932174
číslo účtu školy je 218918500/0600

Mgr. Michal Roháček, zástupce ředitelky školy

Návod pro rodiče naleznete zde: skolni_program_navod.pdf