51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.11.2016
Administrátor

Dne 18. 11 2016 se konal na naší škole Den otevřených dveří jako součást oslav 50. výročí otevření pavilonové části školy. Návštěvníci si mohli se žáky vyzkoušet zábavné vyučování. V učebně přírodopisu vytvářeli preparáty a pozorovali je pod mikroskopem. Na interaktivní tabuli formou kvízů poznávali nejrůznější živočichy.

V jazykové učebně si mohli prohlédnout staré i současné učebnice a seznámit se či připomenout si azbuku a výuku ruského jazyka. Největší zájem vzbudily chemické pokusy (uvolňování oxidu uhličitého, nafukování balónku, tančící rozinky). Zábavná matematika zaujala Indiánskou mozaikou, hrami Sudoku a Desítka. Výukové programy na PC i na interaktivních  tabulích překvapily především starší absolventy naší školy. Všichni (mladí i staří) si mohli zazpívat s kytarou.

V tělocvičně se chlapci ze tříd 2. stupně utkali v turnaji ve florbalu. Zájemci o tvořivou činnost ze 6. – 9. tříd si vybrali ze široké nabídky malování na textil. Obyčejná trička a povlaky na polštářky se během 2 hodin proměnily v luxusní výrobky. Fotografie mluví za vše. Vyvrcholením Dne otevřených dveří se stalo mezigenerační setkání zaměstnanců školy.