Hlavní stránka > Nezařazené > Kterak prvňáčkové ke Slabikáři přišli
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.11.2016
Administrátor

Prohlížet si poprvé v životě knihu, kterou si umím úplně celou přečíst, bývá vždy důležitým okamžikem v životě prvňáčka.

Získání Slabikáře není jen tak   – je potřeba naučit se číst nejméně devět hlásek a písmen, jejich podobu, tvar, ale také  spojení  do slabik a slov,  se kterými lze poté  zvládnout pracovní sešit – Živou abecedu. To se dětem z prvních tříd podařilo za méně než tři měsíce.

V pondělí 21. listopadu tak žáčci z I. A a I. B při slavnostním předávání Slabikáře nejen napjatě očekávali, jak přesně bude nová kniha vypadat, ale v divadelním sále museli zvládnut několik „záludných“ úkolů: přesmyčky z písmen, doplňování písmenek do slov, hledání první slabiky obrázků nebo spojování psacího a tiskacího písma. Všichni tuto překážku snadno zvládli a tak paní ředitelka Králová  a pan zástupce ředitele Roháček mohli knihu slavnostně předat.

Zároveň děti dostaly s písmenkem S medaili a malou sladkou odměnu.

Tak ať se čtení daří a přináší dětem spoustu zajímavých chvilek plných poučení, radostí i zábavy.

Jana Mühlsteinová, Kamila Strejčková, 22. 11. 2016