51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.11.2016
Administrátor

V pátek 4. listopadu 2016 se konala jedna z největších akcí konané k 50. výročí školy od otevření pavilónové části, a to společenský večer v Národním domě, který byl moderován panem Kamilem Štěpánem.

Večer byl zahájen proslovy pana starosty Ing. Martina Malého a ředitelky školy Mgr. Lenky Králové. K tanci a poslechu hrála skupina TopBand. Přestávky mezi hudbou byly vyplněny kulturními vystoupeními žáků a pedagogů, pěveckým sborem Zlaťáček, houslistou Stanislavem Zemkem, bývalým žákem školy, taneční skupinou T.A.M. a prezentací o historii školy. V průběhu večera byl představen a pokřtěn kalendář, vytvořený pracemi žáků. O historii otevření školy promluvil i pamětník z 3. 9. 1966 pan Neklan Weiss. Na slavnostním večeru nechybělo ani půlnoční překvapení a catering zajištěný restaurací Almara.

Věříme, že všichni, kteří se společenské akce zúčastnili, si večera příjemně užili a dobře se bavili.

Mgr. Braunová Jaroslava