51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.12.2016
Administrátor

Žáci naší školy, Zlatá stezka 240, jsou už desátým rokem zapojeni do projektu Adopce na dálku. Během tohoto období vystřídali ve své péči dva chlapce, oba ze Zambie. V současnosti je africkým spolužákem Patrick Mbonge.

datum narození: 22.2.2000

bydliště: Zambie, Chawama

Patrickovi je letos už 16 let a snaží se stát horníkem. Žije u své tety a má šest sourozenců. Je přátelský, plný života, skromný a milý. Denně chodí do školy vzdálené dva kilometry. O sobotách si rád hraje s kamarády, v neděli chodí do kostela a navštěvuje nedělní školu, kde se učí nazpaměť krátké náboženské texty.

Aby si sen horníka splnil, musí dokončit školní docházku. Proto mu každoročně posíláme 8 000 Kč, aby si mohl koupit všechny školní pomůcky, učebnice a také školní uniformu. Hradíme mu i základní lékařskou péči.

Jsme rádi, že takto nezištně můžeme pomoci a umožnit Patrickovi uskutečnit jeho sen. Přejeme mu jenom výborné výsledky ve škole a pokud možno bezstarostný život.