51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.1.2017
Administrátor

Školní rok 2016/2017 je posledním rokem udržitelnosti projektu Příroda je život na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240. Projekt byl rozdělen do dvou souběžných etap. Součásti I. etapy byly dvoudenní exkurze do environmentálního centra ve Stožci a jednodenní na Jezerní slať v Borové Ladě nebo do ekologického střediska ve Vimperku. Těchto exkurzí se zúčastnili žáci 3. a 4. tříd.

8. etapu zastupovali žáci 8. tříd, kteří v projektu „Velcí učí malé“ vyučovali, předávali zkušenosti a testovali žáky čtvrtých tříd.

Během pěti let si žáci zmíněných tříd rozšířili vědomosti a znalosti o fauně a floře šumavské přírody, mohli si prakticky zkusit pokusy s vodou, se zvířaty, na které není ve škole časový ani materiálový prostor. Neméně důležité bylo i stmelování kolektivu v odlišném prostředí a ve skupině vrstevníků.

Také žáci ve II. etapě získali nové zkušenosti. Jak se připravovat na výuku, jaké to je stát „na druhé straně“, kde získávat informace a používat je tak, aby jim mladší kamarádi rozuměli a jak děti nejlépe zaujmout.

Celkově byl projekt přínosem, zejména u mladších dětí. Měl ale i svá negativa. Prvním byl fakt, že pobyt ve Stožci a veškeré náklady si museli hradit rodiče, což v prvních letech projektu nebylo. Druhým negativem bylo, zapojování do projektu žáky druhého stupně. Stálé jsme naráželi na jejich nezájem, nízkou spolupráci. S velkým úsilím a přesvědčením se vždy úkol dovedl do zdárného konce.

Záleží teď na samotných žácích, pedagozích a hlavně rodičích, zda v poznávání přírody, její ochraně chtějí a budou pokračovat.

Mgr. Braunová Jaroslava