51f165d33c9d80401600007b_budik.png
4.1.2017
Administrátor

V předvánočním čase se uskutečnil další z projektů žákovské rady školy. Náplní programu bylo přiblížení, seznámení s tradicemi a zvyky mladším i starším spolužákům netradiční formou.

Vánoční dílna, po své úspěšné premiéře v minulém roce, byla časově rozdělena do tří dnů. Od 20.12. – 22. 12. 2016. Slavnostní atmosféru pomohl doplnit stromeček nazdobený ozdobami vyrobenými žáky druhého stupně. Děti si odnášely nejen vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci, ale i radost a sváteční náladu doplněnou hudebním doprovodem: „Školního mini orchestru“. Vánoční atmosféru jsme podpořili ochutnávkou vánočky s výborným vánočním čajem ze školní jídelny.

Velké poděkování patří všem dětem i dospělým, kteří se podíleli na přípravě vánočního programu a podpořili zdárný průběh akce.

PS: Speciálním dárkem pro všechny, bylo první číslo školních novin vydávaných členy žákovské rady „Golden Times 2016“!!

Mgr. Jana Kovářová, garant žákovské rady