51f165d33c9d80401600007b_budik.png
9.4.2017
Administrátor

Naše škola, Zlatá stezka 240, je už dlouhá léta zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. V rámci tohoto programu je snahou ekotýmu připomenout významné dny související s environmentální tématikou. Tím dnem je samozřejmě také Den vody.

Využili jsme nabídky Města Prachatice, Čevaku a.s. a Městských lesů, kteří připravili zajímavý program na pátek 31. 3. 2017 jednak na čističce vody a jednak na Fidlerově štole u Fefrovských rybníčků.

A tak na čističku vyrazili třeťáci a sedmáci, k Fefrovským rybníčkům zamířili deváťáci.

Program byl velmi zajímavý, neboť se děti dostaly do míst, která jsou jim neznámá. Navíc výklad obohacoval učivo prvouky nebo přírodopisu. Žáci měli mnoho zvídavých otázek a vůbec jim nevadil ani zápach na čističce. Bylo krásné slunečné počasí, a tak byli všichni spokojeni. V závěru se mohli zapojit i do krátké soutěže, zda si všechno dobře zapamatovali. Zbyl dokonce čas i na zpětnou vazbu ve třídách po návratu z programu, kde si žáci vše shrnuli a vyhodnotili.

Všem se program velice líbil a těší se na další.

Mgr. Alena Smolíková, koordinátor EVVO