51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.5.2017
Administrátor

Tradiční grafomotorický kurz pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se uskutečnil v úterý 9. května.

Skoro školáci si vyzkoušeli různé aktivity, které se jim v září přijdou vhod a poprvé usednou do školních lavic. Zábavné odpoledne se neslo v duchu her a plnění úkolů, které napomáhají k všestrannému rozvoji dítě před nástupem školní docházky. Děti a také rodiče si vyzkoušeli, nejen správný úchop psacího náčiní a činnosti s psaním spojené, ale také aktivity, které pomáhají u dětí rozvíjet pravolevou orientaci, udržet pozornost a zvýšit soustředění. Nechyběla ani cvičení zaměřená na paměť, zrakové vnímání nebo rozvoj hrubé motoriky.

Věříme, že se dětem i rodičům u nás ve škole líbilo a v září se budeme těšit.