51f165d33c9d80401600007b_budik.png
16.5.2017
Administrátor

Letošní, již 24. ročník „Rekordů školy“ ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 – lehkoatletické závody žáky I. stupně – se konal za krásného jarního počasí. Všichni soutěžící byli připraveni podat ty nejlepší výkony a poměřit se se svými spolužáky a sportovci ze ZŠ Zbytiny, kteří jsou našimi každoročními hosty. Ve čtyřech disciplínách – běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a běhu na 600 metrů se zúčastnilo 110 atletů.

Na všech stanovištích pomáhalo rozhodčím několik žáků z II. stupně a naše pozvání přijaly bývalé paní učitelky Urbánková a  Pilečková. Na běhu byl mezi rozhodčími pan Procházka.

Odměnou všem oceněným byla medaile s diplomem a drobné dárky, které jsme obdrželi od sponzorů. Všem touto cestou děkujeme. Dík patří i těm, kteří nám při závodech pomáhali. Všechny disciplíny „Rekordů“ proběhly v duchu fair play a atleti, kteří se umístili na 1. a 2. místě budou reprezentovat naši školu na „atletické sportovní soutěži“.

Mgr. Braunová Jaroslava