Hlavní stránka > Nezařazené > Přírodovědná poznávací soutěž na Stezce letos poprvé
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
7.6.2017
Administrátor

Naše škola se každým rokem poměrně úspěšně zúčastňuje soutěží v Národním parku Šumava ve Stožci. Také letos se na podobné klání připravovala více než dva měsíce takřka třicítka žáků od 2. – 8. ročníku.

Bohužel se ukázalo, že k soutěži ve Stožci z finančních důvodů v tomto roce nedojde, a aby úsilí a energie žáků nevyzněly nadarmo, zkusily si děti alespoň v komorním prostředí školy ve středu, 7. června, poznat deset stromů, stejné množství bylin, bezobratlých i obratlovců ze šumavské přírody.

Celkem se tedy žáci museli utkat s čtyřiceti botanickými a živočišnými názvy. 24 žáků bylo rozděleno do tří kategorií: 2.-3., 4.–5. a 6.–8. ročník. Na skutečných bylinách, vypreparovaných bezobratlých či při prezentaci si v učebně přírodopisu postupně vyzkoušely své znalosti.

Nakonec se podařilo  zvítězit  Zdeňku Liškovi ze III. B, Lucii Pravdové z V. A a Petru Soukupovi z VIII. A. Druhé místo obsadili Emma Vachtová ze II. B, Karel Růžička ze IV. A a Milan Kahuda z VIII. B. Třetí místo si užili Václav Nebeský ze III. B, Šimon Krejsa ze IV. A a Tomáš Kouba z VIII. B.

Vítězům blahopřejeme a doufáme, že všichni zúčastnění budou úspěšní i v dalších přírodovědných aktivitách.

Martina Sovová a Jana Mühlsteinová, 7. 6. 2017