51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.6.2017
Administrátor

Jako každoročně vyrazili žáci druhého stupně ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 za vzděláváním mimo školu. Šesťáci se zdokonalovali v zeměpise, osmáci v přírodopise, deváťáci sportovali. V rámci školního projektu se žáci sedmých tříd vydali za historickým poznáváním. Cílem bylo připomenout si historii Prachatic netradiční formou.

Naše město je skvělou učebnicí dějin. Pro názornější představu života v době gotické a renesanční jsme využili množství historických a kulturních památek města ( městské hradby se systémem opevnění, kostel sv. Jakuba Většího s přilehlým parkánem, muzeum, historické domy na náměstí…). Získané informace žáci využili při vyplňování pracovních listů, při kresbě nejzajímavějších historických objektů, a tvorbě vlastních literárních textů.

Tento den se velmi vydařil, počasí nám přálo a žáci byli s výukou mimo školní lavice spokojeni.

Mgr. Jana Kovářová, Mgr. Pavla Šnajdrová, Mgr. Milena Jakoubková