Hlavní stránka > Nezařazené > Co si vybavíte, když se řekne PODZIM?
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.10.2017
Administrátor

Dne 29. 9. proběhla v 5. A projektová výuka na téma PODZIM. Žáci uplatnili znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů – řešili úkoly z českého jazyka, čtení, matematiky, angličtiny, přírodovědy i výtvarné výchovy. Naučili se spolupracovat, řešit problémy, překonávat obtíže, a to společně ve skupině se svými spolužáky, se kterými se mohli radit a domlouvat nad jednotlivými úkoly. Výuka probíhala v ten den i venku formou podzimní vycházky, kterou jsme si zpestřili sbíráním přírodnin či pohybovými aktivitami. Netradiční vyučování se všem hodně líbilo.

Byla to příjemná změna, kterou budeme brzy opakovat.

za 5. A Tesárková Magda