Hlavní stránka > Nezařazené > Den stromů 2017 na Zlaté stezce
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
25.10.2017
Administrátor

Základní škola Zlatá stezka má díky své strategické poloze velmi blízko k přírodě a lesům, ale i ve svém areálu má díky naučné stezce vysazeno přes devadesát druhů dřevin. Den stromů tedy bývá tedy každoročně a právem jejich svátkem.

To však neznamená, že by se žáci při oslavě Dne stromů omezili pouze na blízké okolí školy. Třeba prvňáčkové při cestách za písmenkem L,l došli až do parku hospicu a vytvořili krom jiného nádherné lipovo-listové srdce (viz foto). Také druháci věnovali Dni stromů celý týden a zapracovali tento důležitý moment do všech aktivit – ve výtvarné a pracovní výchově vyráběli listové skřítky nebo listové věnce, v tělocviku a prvouce hráli poznávací listové a šiškové soutěže (viz foto), stromům se věnovali v matematice i slohu (II. B. téma Co jsem našel pod stromem).

Děti ze třetích tříd pak stavěly domečky pro skřítky, které pak ve výtvarce tvořily. Čtvrťáci si zkusili vytvořit ve výtvarné výchově stromy z pravěku nebo určovat stromy v okolí Prachatic při výpravě do Zdenic. Páťáci pak malovali hudební stromy a ve slohu vymýšleli literární práce, básně na téma Strom života. Některá z děl zveřejníme po vyhodnocení prací.

Den stromů v roce 2017 měl ale významnější moment s přesahem do blízké lokality prachatických Lázní svaté Markéty, kde žáci čtvrtých, pátých a devátých tříd hrabali po více než deseti letech listí pod nemocnými kaštany. Chtějí tak pomoci zachránit stromy, které jsou už více než dvacet let ohroženy klíněnkou jírovcovou a takřka bezprostředně jim hrozí postupné usychání.

Za pomoci Technických služeb Prachatice se tak podařilo podstatnou část listí, které děti shrabaly, přemístit a zlikvidovat, aby klíněnka, která obvykle v listech přezimuje, na jaře příštího roku doznala významného oslabení. Tím také přispěje škola na Zlaté stezce významným počinem ke zvelebení lokality Lázní, kde se postupně obnovuje i znovu buduje několik zajímavých relaxačních prvků obohacujících volnočasové aktivity prachatických občanů.

Popřejme tedy stromům a nejen jim mnoho zdraví, dlouhá léta ve zdravém prostředí, stejně jako všímavé a láskyplné –  vnímající okolí.

Jana Mühlsteinová, 21. 10. 2017