Hlavní stránka > Nezařazené > Projektový den – tradiční podzimní vycházka netradičně
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.10.2017
Administrátor

Paní učitelky M. Sovová, P. Jelínková a M. Fejglová jsou od tohoto školního roku zapojeny do projektu EduFórum. V rámci spolupráce s Jihočeskou univerzitou a Masarykovou univerzitou se v přípravném týdnu zúčastnily třídenního semináře ve Valči a v polovině září semináře ve Vidově u Českých Budějovic. Získané zkušenosti a náměty využily při přípravě projektového dne, který se konal 29.9.2017. Na úvod pátečního programu se žáci 6.A, 7.C a 9.A dověděli několik informací o pavouku vodouchovi stříbřitém a v prvním úkolu si vyzkoušeli jeho způsob života při sbírání vzduchových bublinek. Cílem aktivity nebylo pouze sdělení informací, ale hlavně se všichni žáci zcela netradičním způsobem rozdělili do dvanácti věkově různorodých skupin. Celý den byl tedy i o vzájemné spolupráci, komunikaci a navazování nových kamarádských vztahů. Dalším úkolem skupinek bylo samostatné nalezení dalších stanovišť s připraveným programem. V obdržených obálkách byla řada fotografií s vyobrazenými detaily cesty. Žáci se tak postupně dostali na čtyři stanoviště – geologická expozice u Feferských rybníčků, zookoutek, rybník u obory a potok u brodících lázní. Zde byl připraven pestrý program na celý den. Žáci se pomocí testerů naučili měřit Ph a tvrdost vody, zjišťovali přítomnost dusičnanů ve vodě, pomocí pink-pongových míčků vypočítali rychlost proudu vody. V potoce i v rybníku si každý mohl vyzkoušet vylovit síťkou bezobratlé živočichy a následně je pomocí klíčů určit. Dále žáci poznávali listnaté a jehličnaté stromy, určovali horniny a nerosty. Na geologické expozici se při práci s textem (informačními tabulemi) a pracovním listem dozvěděli mnoho informací o geologické historii Prachatic a o horninovém složení zdejšího podloží. Zpestřením stanoviště bylo zadání nalezených GPS souřadnic do GPS navigace a nalezení schránky s křížovkou v nedalekém lesíku. Celý projektový den byl koncipován také jako soutěž týmů. Za plnění jednotlivých úkolů získávali žáci body. Nejlepší skupiny byly odměněny drobnostmi s ekologickou tematikou. Projektový den se vydařil a paní učitelky už hledají nápady na další podobné akce.

M. Sovová