51f165d33c9d80401600007b_budik.png
4.12.2017
Administrátor

Každým rokem v ČR přibývá několik stovek stromů – kaštanů – napadených drobným motýlkem klíněnkou. Tomuto problému nebyla ušetřena ani kaštanová alej na Lázních sv. Markéty. Žáci naší školy ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 byli vyzváni, aby svou prací pomohli klíněnku odstranit.

Skupiny žáků se svým doprovodem v několika etapách vyrazily hrabat spadané listí z nemocných kaštanů. Práce se žáci zhostili s elánem a nadšením. Podél silnice vytvořili hromady listí, které následně zaměstnanci Technických služeb Prachatice odváželi na určené místo. Aby byla klíněnka zcela odstraněná, je nutné listí spálit nebo jej kompostovat. Doufáme, že práce nebyla zbytečná.

Chránit přírodu a starat se o ni by mělo být samozřejmostí nás všech. Proto jsme rádi, že tímto nepatrným snažením jsme mohli přispět i my.

Braunová Jaroslava