51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.3.2018
Administrátor

„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“. To je název intervenčního programu, kterého se zúčastnili 16. března žáci 7. a 8. tříd v rámci prevence. Program realizovala organizace SANANIM, která působí v oblasti drogových závislostí.

Program byl koncipován jako interaktivní přednáška. Žáci se seznámili například s historií užívání alkoholu, jaký vliv má alkohol na lidský organismus a jak vzniká závislost.

Hlavním cílem programu bylo seznámit děti se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku. Šlo o intervenci, která si klade za cíl snižovat rizika spojená s užíváním alkoholu. Žáci se dověděli řadu nových informací, pokládali dotazy a aktivně se zapojili do diskuse.

Mgr. Lenka Bӧhmová