Hlavní stránka > Nezařazené > Na Zlaté stezce slavili Den Země
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
8.5.2018
Administrátor

Žáci naší školy, ZŠ Prachatice Zlatá stezka 240, si v minulých dvou týdnech připomněli svátek Den Země. Oslavy probíhají ve dvou fázích. První fáze je úklidová, a tak se žáci rozběhli do nejbližšího okolí školy a vynesli odtud vše, co tam nepatří. Žáci uklidili nejen areál školy, ale podívali se na pořádek přilehlého sídliště. Dále byli vysbírat odpadky na „tankovce“, kolem hokejbalového hřiště a v přilehlém parku. Nejstarší žáci budou sbírat odpadky cestou na Husineckou přehradu.

Ve druhé fázi proběhnou v každém ročníku exkurze s environmentální tématikou. Tato akce má termín do konce června, neboť se v některých případech musíme přizpůsobit volným termínům. Druháci už navštívili Záchrannou stanici zvířat v Makově, kde viděli některá zraněná zvířata a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Třeťáci prošli výukovým programem v CEV Stožec. Čtvrté třídy navštívili Tepelné hospodářství Prachatice, kde se dozvěděli mnohé o potřebě třídit odpad, ale také jak se v Prachaticích topí. První třídy projdou Matýskovu naučnou stezku ve Zbytinách a páťáci se vydají na Boubín.

Šesté třídy se vydají na čističku odpadních vod, osmáci pojedou do Temelína. Sedmáci a deváťáci navštíví Husineckou přehradu.

Samozřejmě se ve všech třídách mluvilo o tomto svátku i v mnoha předmětech, jako byla prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, informatika a v dalších.

Už teď se všichni těší na příští rok, aby naší Zemi zase mohli alespoň trochu pomoci.

Mgr. Alena Smolíková, koordinátor EVVO