51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.5.2018
Administrátor

Letošní, již 28. ročník „Rekordů školy“ ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 – lehkoatletické závody žáků I. stupně – se konal za poměrně chladného počasí. Závody zahájili svými proslovy starosta města  ing. Martin Malý a ředitelka školy Mgr. Lenka Králová. Všichni soutěžící byli připraveni podat ty nejlepší výkony a poměřit se se svými spolužáky i se sportovci ze ZŠ Zbytiny, kteří jsou našimi každoročními hosty. Ve čtyřech disciplínách – běhu na 50 metrů, hodu kriketovým míčkem, skoku do dálky a běhu na 600 metrů – se poměřovalo 100 atletů.

Na všech stanovištích pomáhalo rozhodčím dvanáct žáků z deváté třídy a naše pozvání přijaly bývalé paní učitelky Horáková a Pilečková. Na běhu byli mezi rozhodčími paní Tušerová a pan Procházka.

Odměnou všem oceněným byla medaile a originální diplom, jehož grafickou podobu navrhl žák VIII.A Jinřich Čejka . Dále také drobné dárky, které jsme obdrželi od sponzorů. Všem touto cestou děkujeme. Dík patří všem, kteří nám při závodech pomáhali. Všechny disciplíny „Rekordů“ proběhly v duchu fair play a atleti, kteří se umístili na 1. a 2. místě, budou reprezentovat naši školu na okresní lehkoatletické olympiádě.

Mgr. Braunová Jaroslava