51f165d33c9d80401600007b_budik.png
7.6.2018
Administrátor

V úterý 22. 5. se žáci osmé třídy, společně s několika deváťáky, vydali na dějepisnou exkurzi do Prahy, kde navštívili několik zajímavých míst. Po dvou a půl hodině cesty nás pan řidič vysadil u Národního technického muzea, kde se nás ujala milá paní, která nás provedla muzeem a dala nám pracovní listy, do kterých jsme doplňovali informace o exponátech.

Po prohlídce muzea jsme přejeli autobusem pod Petřínskou rozhlednu, na kterou jsme už museli dojít pěšky.  Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina šla do zrcadlového bludiště a druhá na rozhlednu. Po prohlídkách se skupiny prohodily a celou exkurzi jsme zakončili společnou fotkou. Nazpátek nám pan řidič pustil film Kameňák 4, aby nám cesta rychleji ubíhala. Moc jsme si celou exkurzi užili.

D. Kišová, 9. A