51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.6.2018
Administrátor

Místo aktovek batůžky, místo přezůvek sportovní obuv – takto to vypadalo v pátek 15. 6. 2018, kdy se žáci 2. stupně opět zapojili do projektu „Učíme se venku“.

Žáci šestých tříd si na Tankovce v praxi vyzkoušeli orientaci mapy a práci s buzolou. Poté navštívili archiv města, kde je čekala beseda s panem archivářem a velice zajímavá návštěva archivních depozitářů.

Kroky sedmáků vedly do historického centra našeho města, kde si žáci připomněli historii Prachatic, prohlédli si významné historické stavby a nakonec navštívili kostel sv. Jakuba, kde po zdolání úzkého schodiště jižní věže prozkoumali krov kostela a prohlédli si historické centrum z výšky.

Osmáci se celé dopoledne věnovali tvorbě keltského stromového kalendáře. Nejprve zjistili, jaký strom náleží jejich datu narození, dozvěděli se, jací jsou, a poté sbírali listy, lepili je na čtvrtku a tvořili si svůj vlastní kalendář.

Žáci devátého ročníku si nejprve zopakovali základy první pomoci, následně si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně, naučili se zastavit tepenné krvácení, zkusili si fixaci zlomeniny a čekaly je sportovní aktivity na Tatraně. Zahráli si fotbal, baseball, badminton a volejbal.

Celý den proběhl v klidné a pohodové atmosféře a všem se netradiční způsob výuky prosluněného pátečního dopoledne velice líbil.

Mgr. Olga Turková