51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.9.2018
Administrátor

Ve dnech 16. – 23. září 2018 se na naší škole pod záštitou MŠMT uskuteční projekt EDISON, který je organizován organizací AIESEC.
Tento projekt má napomoci spojit mladé lidi odlišných kultur a národností. Cílem je seznámení se se zvyky, tradicemi a momentální politickou situací v jiných zemích světa. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Projekt bude probíhat tak, že na školu přijedou 3 zahraniční stážisté z různých zemí světa, kteří jeden týden působí ve výuce. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Tito stážisté nejen že anglicky prezentují ve třídách svou zemi (základní informace, zajímavosti, sociální, ekonomická, politická a kulturní situace…), ale také vedou diskuse se studenty na různá zajímavá témata a hrají hry. Náplň v jednotlivých hodinách je přizpůsobena věku žáků. Můžeme se těšit na stážisty z Gruzie, Turecka a Arménie.

Mgr. Soňa Svobodová