51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.12.2018
Administrátor

Od začátku prosince probíhají na naší škole preventivní aktivity. Realizuje je DOSVĚTA z.s. ze Strakonic. Každý program trvá 3 vyučovací hodiny a jsou na něm vždy přítomní 2 lektoři. Programy probíhají na celé škole, projdou jimi všechny třídy. Na prvním stupni děti hrají hry na spolupráci, komunikaci mezi sebou, posilují své vztahy. Na druhém stupni se pak dozví něco o šikaně, kyberšikaně, rasismu a xenofobii. Každý program je udělán hravou, interaktivní formou. Žáci mají všechny tyto programy zdarma, projekt je financován z grantu od Jihočeského kraje.

Mgr. Kamila Strejčková