Hlavní stránka > Nezařazené > Obhajoba titulu Škola udržitelného rozvoje
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.3.2019
Administrátor

Naše škola, Zlatá stezka 240, se už mnoho let zajímá o environmentální výchovu. V roce 2006 jsme poprvé požádali Klub ekologické výchovy v Praze o udělení titulu Škola udržitelného rozvoje. Tento titul je rozdělen do tří stupňů podle realizace a zkušeností s environmentální výchovou. Nám se podařilo hned napoprvé získat 1. stupeň, tedy ten nejvyšší.

Titul je udělován vždy na tři roky, poté se musí obhajovat. Nám se letos podařilo tento titul obhájit už popáté. Můžeme se tak pyšnit titulem Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Pro školu to znamená nemalé úsilí zapojovat nejen žáky, ale i pedagogy a rodiče do ekologizace školy. Máme environmentální výchovu zařazenu do Školního vzdělávacího programu, účastníme se dalšího vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Také se snažíme předávat naše zkušenosti i ostatním. Spolupracujeme s ostatními školami v Prachaticích, se středisky ekologické výchovy, ale i s jinými institucemi zabývajícími se environmentální výchovou. Zapojujeme se do různých soutěží a projektů, které se týkají tohoto tématu.

Mgr. Alena Smolíková, koordinátor EVVO