51f165d33c9d80401600007b_budik.png
5.3.2019
Administrátor

Během prvních pěti let ve škole navštívili žáci 5.A ZŠ Zlatá stezka 240 důležitá místa v našem městě – od historických přes technické, až po řídící. A právě tam vznikla série návštěv, při kterých si žáci díky starostovi p. Ing. Malému mohli udělat představu o práci vedení města.

Na posledním setkání dne 25.února 2019 zjišťovali, jak se daří naplňovat stavební plány, se kterými byli seznámeni minulý rok. Díky dobře formulovaným dotazům a připomínkám diskutovali např. o stavu sportovních a kulturních zařízení, o jejich rekonstrukcích či nových plánech, dále o dopravní situaci, odpadovém hospodářství a úklidu ulic.

Díky Tomášovi, oběma Vojtěchům, Lukášovi, Václavovi i dalším žákům se pan starosta mohl přesvědčit, že o své město se zajímají i velmi mladí obyvatelé Prachatic a že se o budoucí generaci občanů našeho města nemusíme bát.

Děkujeme p. starostovi za věnovaný čas, poutavé vyprávění o historii města i za praktické dárky do výuky.

Mgr. Alena Jírová, ZŠ Zlatá stezka 240