51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.4.2019
Administrátor

Dne 17. 4. 2019 oslavili žáci Den Země. Celý týden se v každé třídě bavili o planetě Zemi, o jejich problémech i možnostech zlepšení. Věnovali tomu nejen hodiny vlastivědy, zeměpisu, přírodopisu, ale i českého jazyka nebo matematiky.

Ve středu se všichni vydali uklidit město před Velikonocemi. A tak jsme mohli vidět děti nejen v okolí školy, ale i u internátu SPgŠ, na Lázních, v Parku mládí, dopravním hřišti, na Skalce nebo ve Štěpánčině parku. Všichni nasbírali plné pytle odpadků a vylepšili tak prostředí kolem nás.

Ve druhé části čeká všechny žáky ještě exkurze s environmentální tématikou. Tuto akci uskuteční každá třída do konce června dle možností dopravy. Za sebou ji už mají první třídy, které exkurzi do zoo koutku spojily s úklidem. Odměnou jim pak byl pohled na divoká prasata a další zvěř, kterou mohly nakrmit.

Mgr. Alena Smolíková, koordinátor EVVO