51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.9.2019
Administrátor

Hned druhý den po zahájení školního roku mělo 11 novopečených deváťáků ze ZŠ Zlatá stezka 240 velký podíl na průběhu letošního Běhu pro zdraví. Celé dopoledne zapisovali, startovali, hlídali trasu, rozdávali diplomy a hlavně běhali s každou zúčastněnou třídou ze základních i mateřských škol daným okruhem. Někteří se zúčastnili i odpoledních Rodinných her, pořádaných tradičně pracovníky DDM Prachatice a pedagogy ZŠ Zlatá stezka 240.

Úvodními slovy ředitelky ZŠ Zlatá stezka 240 Mgr. Lenky Králové, starosty města Ing. Martina Malého, ředitele DDM Bc. Jiřího Macharta a vedoucí pracovnice DDM Václavy Kubíčkové, která připomněla letošní 50. výročí činnosti DDM, byl zahájen 11.ročník Běhu pro zdraví a Rodinných her, kterého se zúčastnilo 591 dětí a žáků a 73 pedagogů či rodičů.

Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným!

Mgr. Alena Jírová