Hlavní stránka > Nezařazené > Třeťáci na výukovém pobytu ve Stožci
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
16.9.2019
Administrátor

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora EVVO ve školách“ absolvovali opět letošní žáci třetích tříd dvoudenní exkurzi do ekologického centra ve Stožci.

Děti si prohloubily znalosti ve 2 výukových programech: Vítejte v NP Šumava a Stromoví skřítci. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o vodě, fauně a floře NP Šumava a o vzácných ekosystémech šumavské přírody. Také navštívily Puštíkovu stezku  – Areál lesních her Stožec, což je zážitková stezka dlouhá 1,6 km s 12 zastaveními.  Na děti čekala celá řada interaktivních didaktických prvků, které se věnovaly třem hlavním tématům: životu v lese, obnově lesa a významu tlejícího dřeva. Symbolem zážitkové trasy je podle názvu Puštík bělavý.

Třeťáci tak prošli lesním dobrodružstvím, na kterém poznávali mnoho lesních živočichů a rostlin, zahráli si na stopaře, nahlédli pod kůru stromů, nebo si vyzkoušeli jaké je to být datlem.

Celý výukový pobyt probíhal převážně v terénu,což umožňovalo hlavně názorné učení, ale i probouzení vztahu k přírodě.

Utužení kolektivu podpořilo i společné nocování v ekologickém centru. Poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli přepravit větší zavazadla do Stožce a zpět. Děti si tak mohly lépe užít jízdu vlakem a sledovat šumavskou přírodu.

Mgr. Jana Ištoková