51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.12.2019
Administrátor

Tak jako každým rokem, i letos k nám na ZŠ Zlatá stezka 240 zavítal 5. 12. 2019 Mikuláš s anděly a čerty. V dopoledních hodinách pochválili, ale i pokárali děti od prvních do pátých tříd a samozřejmě i odměnili drobnými sladkostmi. V 1. A dokonce byly děti odměněny novým slabikářem.

Žáci z druhého stupně ze žákovské rady ještě uspořádali po obědě pro školní družinu čertovskou diskotéku, kde si děti zasoutěžily při různých hrách, a hlavně se vyřádily při tanci.

Všem se obě akce líbily a už se těšíme na Mikuláše i čertíky v příštím roce.

Věra Rosová