Hlavní stránka > Nezařazené > Kancelář školy a školní jídelna
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.3.2020
Administrátor

KANCELÁŘ ŠKOLY  

bude k dispozici ve zcela mimořádných situacích a to na základě telefonické domluvy v domluveném čase

Středa 8 – 11 hodin 

Telefonní číslo kanceláře je 388 317 901

Informace pro strávníky!

Od 11.5.2020 budeme vařit pro přihlášené děti 9. tříd a zaměstnance. Obědy si mohou strávníci přihlásit nejpozději do 8.00 téhož dne. Budeme vařit pouze 1 druh jídla. Výdej oběda bude od 11.00 – 12.00 hodin.

Pravidla pro vstup do školní jídelny.

Před vstupem do jídelny bude pro strávníky připravena desinfekce na ruce.

  • Doporučuje se i předchozí umytí rukou. (důkladně 20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
  • Pro vstup do jídelny je povinností používat roušku, kterou strávník odkládá při konzumaci pokrmu. (a to do vlastního sáčku)

Školní stravování – pravidla pro výdej obědů

  1. Při výdeji pokrmů dodržují strávníci rozestup 2 m.
  2. Pokrm vydává personál kuchyně.
  3. Strávníci si sami jídlo a pití neberou.
  4. Vše bude pro strávníka připraveno na výdejním tácu,
  5. Včetně hygienicky balených příborů.