51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.3.2020
Administrátor

Informace o uzavření školy naleznete zde: Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol.pdf

Formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ naleznete zde: formular-osetrovne.pdf

INFORMACE PRO RODIČE

ohledně

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Vláda České republiky schválila, že ošetřovné bude poskytováno v této výjimečné situaci na děti až do 13 let věku dítěte a bude poskytováno po celou dobu uzavření školy.

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  • dítě, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, která bylo uzavřeno na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 13 let.

Zaměstnanci vyplněný a potvrzený formulář předají svému zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné musí mít také potvrzený od školy formulář jako zaměstnanci, ale dále postupují dle informací uvedených na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Pokud potřebujete potvrdit formulář, zavolejte na telefonní číslo 388 317 901 nebo napište na e-mail weissova@zlatastezka.cz nebo ucetni@zlatastezka.cz

Formuláře budeme vystavovat vždy v pondělí a ve středu a budeme je zasílat e-mailem. Výjimečně lze formulář předat u hlavního vchodu do školy, a to na základě telefonické domluvy na telefonním čísle 388 317 901 v předem domluveném čase.

Při žádosti o vystavení potvrzení vždy do mailu uveďte jméno dítěte, na které žádáte ošetřovné a jeho rodné číslo!

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ Vám vystavuje škola, proto jej není třeba nikde stahovat ani tisknout.

DŮLEŽITÁ INFORMACE MIMO ŠKOLSTVÍ

Na konci každého kalendářního měsíce zaměstnanci vyplní „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ viz příloha a tento tiskopis předají svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel poté tiskopis doplní, potvrdí a předá ho příslušné OSSZ.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy