Hlavní stránka > Nezařazené > Vyjádření školního metodika k promítání dokumentu ,,V síti“
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.3.2020
Administrátor

Po důkladném zvážení a po konzultaci se speciálním pedagogem a dalšími odborníky nebudeme promítání tohoto dokumentu absolvovat s žádnou třídou naší školy, a to hlavně z důvodu různé psychické vyspělosti žáků a různým (ne)zkušenostem s tímto tématem (kyberkriminalita, sexuální obtěžování mladistvých na internetu). Tuto tématiku budou probírat žáci některých tříd druhého stupně s metodičkou prevence (diskutovat budeme i možné otázky, které vyvstanou po samostatném shlédnutí filmu).Doporučuji zákonným zástupcům, aby dětem před promítáním řekli, o čem dokument je, na toto téma si popovídali. Zeptejte se svých dětí, zda film chtějí vidět a zvažte, zda jsou na to zralé. Dejte dětem možnost odejít z kina, pokud jim bude sledování filmu nepříjemné. Po shlédnutí dokumentu (dětské, zkrácené verze) je nutný rozhovor o pocitech, nejasnostech (Co tě na filmu překvapilo? Jaký z něj máš pocit? Co se ti nelíbilo? Jak by ses zachoval/a ty v takové situaci?)

Dokument je velmi dobře natočený, téma je v této době velmi aktuální. Ovšem je to téma velmi citlivé, a proto shlédnutí filmu necháváme v kompetenci zákonných zástupců.

Toto vyjádření je sepsáno se souhlasem a podporou ředitelky školy.

Kamila Strejčková, metodik prevence