Hlavní stránka > Nezařazené > Informace k nástupu žáků I. stupně od 25.5. 2020
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
21.5.2020
Administrátor

Provoz školy

Od 25.5.2020 bude škola zajišťovat vzdělávání pro žáky I. stupně, pravidelně každý pracovní den. Začátek je stanoven dle rozpisu viz níže. Konec aktivit je stanoven do 16 hodin.

Dne 25.5.2020 odevzdá žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

Shromažďování před školou

 • před školou je nezbytné dodržovat rozestupy 2 m
 • před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupin a vyzvedává je
 • škola stanovuje tento časový harmonogram pro příchod před školu:

 

skupina čas shromaždiště
1.a – Jírová 7.30 před hlavním vchodem
1.b – Stará 7.30 před vchodem do šaten
2.a – Mühlsteinová 7.40 před hlavním vchodem
2.b – Braunová 7.40 před vchodem do šaten
3. třídy – Ištoková 7.50 před vchodem do šaten
4.a – Štefankovičová 8.00 před hlavním vchodem
4.b – Strejčková 8.00 před vchodem do šaten
5. třídy – Půbal 8.00 před vchodem do budovy Sovy – do školní jídelny

 

 • přehledy jednotlivých skupin, složení žáků, naleznete na skolaonline.cz
 • škola stanovuje ukončení výuky a odchod domů nebo na oběd do školní jídelny po dopolední části
skupiny čas
1. třídy 11.10
2. třídy 11.30
3. třídy 11.40
4. třídy 11.50
5. třídy 12.00

 

 • jména žáků, kteří mají zájem o oběd ve školní jídelně, nahlásí učitelé do konce týdne vedoucí školní jídelny
 • při vstupu do školní jídelny použije žák bezoplachovou dezinfekci,
 • ve školní jídelně dostane žák vše na tácu,
 • roušku si žák ve školní jídelně odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • ze školní jídelny odchází žáci společně s pedagogickým pracovníkem

 

Dopolední a odpolední část

 • platí hygienická pravidla (roušky, dezinfekce apod.) viz.

Informace pro rodiče žáků I. stupně

 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků,
 • v rámci odpolední části předají žáci pedagogickému pracovníkovi informaci ohledně odchodů, a to písemnou formou

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy