Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče žáků 1. stupně
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.5.2020
Administrátor

Informace pro rodiče žáků I. stupně

 • Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 25.5. umožněno účastnit se vzdělávacích aktivit žákům   I. stupně.
 • Skupiny budou tvořeny do 15 žáků a budou neměnné. O zařazení do skupin rozhoduje ředitelka  školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Rozvrh bude upřesněn.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopolední a odpolední části. Dopolední část bude zaměřena na vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajisti zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina není poskytována.

 • Škola  povede evidenci o docházce žáků.
 • Do 14.5. 2020 prosím o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy u žáků 1. – 5. tříd, a to přes třídní učitelku. Rovněž prosím o uvedení, zda budete mít zájem vedle dopolední části i o odpolední část, včetně zájmu o oběd ve školní jídelně.
 • Čestné prohlášení naleznete zde. Toto prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy příslušnému pedagogovi, tedy dne 25.5.2020. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem,  v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

Hygienická a provozní  opatření

 • Každý žák si musí chránit ústa  a nos „ rouškou“ a musí mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Při jejich opakovaném nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry. Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník. Škola rozvrhne časy příchodu žáků tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob před budovou školy (rozpis bude upřesněn).
 • Prostory školy a školní jídelny budou vybaveny dezinfekčními mýdly, dezinfekcí a k osušení rukou budou sloužit elektrické vysoušeče.
 • Školní jídelna bude v provozu. Bližší informace budou upřesněny na základě počtu přihlášených žáků.

Konkrétní informace zveřejníme po získání Vaší zpětné vazby.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy