Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče žáků 9. třídy
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
5.5.2020
Administrátor

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na příjímací zkoušky.

  • Skupiny budou tvořeny do 15 žáků a budou neměnné. Připouští se střídání více vyučujících.
  • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5. 2020.
  • Výuka bude probíhat vždy 2  vyučovací hodiny,  2krát týdně – v pondělí a ve čtvrtek, a to 2. a 3. vyučovací hodinu se zaměřením na český jazyk a matematiku.
  • Do 7.5. 2020 prosím o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy u žáků 9. ročníku, a to přes třídní učitelku, včetně zájmu o oběd ve školní jídelně.
  • Čestné prohlášení  naleznete zde. Toto prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy příslušnému pedagogovi, tedy dne 11.5.2020.

Hygienická a provozní  opatření

  • Každý žák si musí chránit ústa  a nos „ rouškou“ a musí mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Před školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry. Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník.
  • Prostory školy a školní jídelny budou vybaveny dezinfekčními mýdly, dezinfekcí a k osušení rukou budou sloužit elektrické vysoušeče.
  • Informace o školní jídelně budou upřesněny do konce týdne.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy