Hlavní stránka > Nezařazené > Informace k nástupu žáků II. stupně od 8.6. 2020
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.5.2020
Administrátor

Provoz školy

Od 8.6. 2020 bude umožněna žákům II. stupně přítomnost v základní škole, a to 1x týdne pro každý ročník. Začátek a konec je stanoven níže.

Při prvním vstupu do školy předloží žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“.  Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

Shromažďování před školou

 • před školou je nezbytné dodržovat rozestupy 2 m, nejedná-li se o členy domácnosti
 • před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupin a vyzvedává je
 • škola stanovuje tento časový harmonogram pro příchod před školu:

 

skupina den čas shromaždiště
6.a pondělí 9.50 před hlavním vchodem
6.b pondělí 9.50 před vchodem do šaten
6. ročník 3. skupina pondělí 9.50 před vchodem do budovy Sovy – do školní jídelny
7.a úterý 9.50 před hlavním vchodem
7.b úterý 9.50 před vchodem do šaten
8.a středa 9.50 před hlavním vchodem
8.b – chlapci středa 9.50 před vchodem do šaten
8.b – dívky středa 9.50 před vchodem do budovy Sovy – do školní jídelny
9. ročník 18.6. dle domluvy s třídní učitelkou před hlavním vchodem

 

 • přehledy jednotlivých skupin, složení žáků, naleznete na skolaonline.cz
 • setkání či konzultace budou zaměřeny na obsah, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, na socializační aktivity apod.
 • škola stanovuje ukončení výuky a odchod domů nebo na oběd do školní jídelny na 12.30 hodin
 • žáci, kteří mají zájem o oběd ve školní jídelně, si přihlásí oběd sami u vedoucí školní jídelny nejpozději v čase 7:30 daného dne
 • při vstupu do školní jídelny použije žák bezoplachovou dezinfekci,
 • ve školní jídelně dostane žák vše na tácu,
 • roušku si žák ve školní jídelně odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • ze školní jídelny odchází žáci společně s pedagogickým pracovníkem
 • platí hygienická pravidla   Metodický pokyn – „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy