Hlavní stránka > Nezařazené > Příprava žáků na přijímací zkoušky
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.5.2020
Administrátor

11 žáků 9. C se již třetí týden připravuje na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Výuka obou těchto předmětů probíhá dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se během výuky připravují na červnové přijímací zkoušky. Výběr témat, která potřebují procvičit, byl ponechán na žácích.

V českém jazyce byla výuka na přání žáků zaměřena na pravopis, větné členy, souvětí, vedlejší věty a práci s textem.

V hodinách matematiky rozebírají převážně úlohy z testů společnosti Cermat. Konzultují však také problémová cvičení, na která narazili v průběhu distanční výuky.

Žáci měli možnost vyzkoušet si rovněž přijímací zkoušky nanečisto. Deváťáci zjišťují, ve kterých tematických okruzíchmají stále nedostatky a mají možnost si je v rámci těchto konzultací doplnit.

S. Svobodová a M. Sovová