Hlavní stránka > Nezařazené > Doplňující informace pro rodiče žáků I. stupně
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.6.2020
Administrátor

Ředitelka školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupiny.

Nadále zůstává povinnost – při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané „Čestné prohlášení“.