51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.6.2020
Administrátor

Posledními, kteří se po dlouhé nucené pauze mohli vrátit do školy, byli žáci 2. stupně. V průběhu celého pracovního týdne se 88 žáků mohlo setkávat na třídnických a konzultačních hodinách podle předem stanoveného harmonogramu. Na konzultacích žáci se svými vyučujícími navázali na distanční výuku a probrali nejasnosti, na které během výuky na dálku narazili. Třídnické hodiny byly zaměřeny na socializační aktivity. Opět byly dodrženy skupiny čítající maximálně 15 žáků. Žáci byli vybaveni rouškami a po celou dobu setrvání ve škole svědomitě dodržovali všechna hygienická pravidla.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy