Hlavní stránka > Nezařazené > Sběr druhotných surovin na Zlaté stezce letos úspěšně ukončen
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.6.2020
Administrátor

Každý rok děti, rodiče i další příbuzní a známí pilně sbírali, třídili a shromažďovali starý papír, hliník i baterie, a průběžně je pak každou středu nosili do vyhrazených školních prostor.

Odtud pak nasbírané balíky či pytle putovaly do sběren k dalšímu zpracování.

Část výtěžku za nasbírané množství dostává každá třída zpět podle toho, kolik, kdo za celý rok do školy přinesl. Žáci jsou tak kromě výchovného důrazu na ochranu životního prostředí se svou třídou také částečně finančně zainteresováni.

Za celý letošní rok ovšem peníze do tříd půjdou až v září, závěr sběrových aktivit a rozpočítávání částek pro jednotlivé třídy se na konci června už nestihlo.

Letos jen za druhé pololetí, které bylo kvůli uzavření škol samo o sobě velmi nestandartní, děti za celou školu přinesly

1 921 kg starého papíru a 267, 8 kg vytříděného hliníku.

Ve sběru starého papíru druhého pololetí nejvíce nashromáždila třída V. B, která s počtem 439,5 kg obsadila první místo, třída IV. B s počtem 424 kg byla jen velmi těsně druhá.

Ve sběru hliníku pak II. A jasně předčila všechny ostatní, protože s počtem 73 kg jasně vyhrála.

Na druhém místě se umístila II. B s počtem 32, 30 kg.

Pokud však spočítáme sběr za celý školní rok, dostáváme se k závratným číslům, která už v otázce recyklace druhotných surovin a potažmo i tématu trvale udržitelného rozvoje mají co říci.

Sběr papíru za celý rokcelkem 4 938 kg, nejvíce třída II. A, která nasbírala 1 030,5 kg, druhá pak V. B 870,9 kg.

Sběr hliníku za celý rok – celkem 680,7 kg, nejvíce opět třída II. A, 179 kg, druhé místo VII. B 121,5 kg.

Děkujeme tak všem dětem i dalším členům rodiny či přátelům za skvělý přístup k prostředí, ve kterém žijeme, i za pomoc třídám například s vybavením na volné chvíle o přestávkách, výlety apod.

Pro příští rok pak se sběrem starého papíru nepočítáme, jeho následný odběr je již delší dobu komplikovaný.

Sběr baterií pokračuje normálně, sběr hliníku ještě není ujasněn, v každém případě by se omezil na menší počet dní.

Jana Mühlsteinová, Petra Stuchelová